Δελτίο Τύπου - Ανάληψη νέου Ευρωπαϊκού προγράμματος από την ΕΠΕΚΣΑ


Εγκρίθηκε και ξεκινάει την 1/9/2019 η υλοποίηση του έργου "MEDTown, Κοινωνικές Πολιτικές συν-παραγωγής με φορείς της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (ΚΑλΟ) για την καταπολέμηση της φτώχειας, των ανισοτήτων και του κοινωνικού αποκλεισμού" στο πλαίσιο του προγράμματος ENI CBC MED 2014-2020. Η Επιστημονική Εταιρεία για την Κοινωνική Συνοχή και Ανάπτυξη - ΕΠΕΚΣΑ είναι συμμετέχων φορέας/εταίρος από την Ελλάδα. Μέλη της σύμπραξης αποτελούν φορείς από Ισπανία, Ιορδανία, Παλαιστίνη, Πορτογαλία και Τυνησία.

Βασικός σκοπός του έργου είναι η συμπαραγωγή κοινωνικών πολιτικών μέσω σχημάτων συνεργασίας από όλους τους τομείς της κοινωνικής και οικονομικής ζωής (δημόσιο, ιδιωτικό τομέα, φορείς ΚΑλΟ κ.ά.) και ενδυνάμωσης των ικανοτήτων των στελεχών τους για την βελτίωση του ρόλου των φορέων ΚΑλΟ, των πολιτών και των ΟΤΑ, ώστε να συν-παράγουν βιώσιμες κοινωνικές υπηρεσίες στην περιοχή της Μεσογείου. Επιπρόσθετα, το έργο επιδιώκει την ανάπτυξη κοινού ρυθμιστικού πλαισίου πολιτικών "συν-παραγωγής" κοινωνικών υπηρεσιών.

Το έργο έχει διάρκεια 36 μήνες, συνολικό προϋπολογισμό περίπου 3,4 εκ. ευρώ. Ο προϋπολογισμός της Επιστημονικής Εταιρείας ανέρχεται σε 278.000,00 ευρώ και αφορά μελέτες για την κοινωνική οικονομία και πολιτική, την οργάνωση ημερίδων και σεμιναρίων κ.λπ.

Αθήνα 31.07.2019