Τοπικό σχέδιο δράσης (Τοπ.Σ.Α.) για τη βιώσιμη ανάκαμψη της αγοράς εργασίας του Νομού Καβάλας μέσα από την προώθηση ανέργων σε «πράσινα» επαγγέλματα


Αναθέτων οργανισμός: Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας- Θράκης
Δικαιούχος φορέας: ΑΣ Πράσινη Ανάκαμψη Ν. Καβάλας
Μέλη σύμπραξης: Αναπτυξιακή Εταιρεία Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Καβάλας ΑΕ- ΑΕΝΑΚ (Συντονιστής), Αναπτυξιακή Καβάλας ΟΤΑ Α.Ε., Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Καβάλας-  ΔΗΜΩΦΕΛΕΙΑ, Δήμος Παγγαίου, Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Παγγαίου, Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Περιβάλλοντος Πολιτισμού Αθλητισμού Νέστου ΔΗ.ΚΟΙ.Ε.Π.Π.Α.Ν.- ΦΩΤΟΔΡΟΜΗ, Σύλλογος Γεωπόνων Νομού Καβάλας, Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας, EDISINET K.E.K. A.E., Επιστημονική Εταιρεία για την Κοινωνική Συνοχή & Ανάπτυξη (ΕΠ.Ε.Κ.Σ.Α), Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Καβάλας, Επιμελητήριο Καβάλας, Ομοσπονδία Επαγγελματιών, Βιοτεχνών και Εμπόρων Νομού Καβάλας, Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Ν. Καβάλας, Σύλλογος ΠΝΟΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΙΔΙ & ΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ.
Περίοδος υλοποίησης: Σεπτέμβριος 2012- Απρίλιος 2014

Το πρόγραμμα έχει ως σκοπό να βελτιώσει την προσβασιμότητα των ανέργων της περιοχής παρέμβασης σε παραγωγικές δραστηριότητες που βασίζονται στην αξιοποίηση πρώτων υλών που είναι διαθέσιμες στην περιοχή παρέμβασης (Νομός Καβάλας) και έχουν τη δυνατότητα να στηρίξουν ευκαιρίες απασχόλησης και επιχειρηματικής δράσης. Κλάδος αναφοράς είναι ο δυναμικός κλάδος της πράσινης οικονομίας. Ειδικότερα αποσκοπεί στην: α) Ενίσχυση της απασχόλησης στον τομέα της αξιοποίησης του δασικού πλούτου της περιοχής παρέμβασης (Νομός Καβάλας), β) Ενίσχυση της επιχειρηματικότητας στον τομέα των καινοτόμων γεωργικών καλλιεργειών, γ) Αξιοποίηση των γεωργικών υπολειμμάτων και προώθηση ειδικών ενεργειακών καλλιεργειών για την παραγωγή βιομάζας, δ) Ανάπτυξη νέων οικονομικών δραστηριοτήτων γύρω από την εμπορία και διάθεση τοπικών αγροτικών προϊόντων ε) Κατάρτιση/ επιμόρφωση στους δασικούς συνεταιρισμούς, τις κοινωνικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις, τις εμπορικές επιχειρήσεις αγροτικού προσανατολισμού (εμπορία/ διάθεση αγροτικών προϊόντων, πιστοποίηση αγροτικών προϊόντων). Ανάλογα με το είδος και τα χαρακτηριστικά των επαγγελματικών/ επιχειρηματικών δραστηριοτήτων στις οποίες θα εκπαιδεύονται οι ωφελούμενοι, θα προωθείται το αντίστοιχο μοντέλο απασχόλησης/ επιχειρηματικής δραστηριότητας: συνεταιριστικές συμπράξεις, ατομικές επιχειρήσεις, κοινωνικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις. Ωστόσο, προτεραιότητα της Πράξης είναι η δημιουργία ενός (1) δασικού συνεταιρισμού εργασίας (ΔΑ.Σ.Ε.) και μίας (1) κοινωνικής συνεταιριστικής επιχείρησης με αντικείμενο που θα επιλέξουν οι ωφελούμενοι ανάλογα με τα ενδιαφέροντα που θα αναδειχθούν από τις δράσεις κατάρτισης και συμβουλευτικής. Ο αριθμός των ωφελουμένων ανέρχεται στα 130 άτομα.

Πρόσκληση ΤΟΠΣΑ Πράσινη Ανάκαμψη Νομού Καβάλας.

Αίτηση ΤΟΠΣΑ Πράσινη Ανάκαμψη Νομού Καβάλα.