Πρόσκληση ένταξης νέων ωφελουμένων στη «ΔΟΜΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΣΣΙΤΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ»


Η Επιστημονική Εταιρεία για την Κοινωνική Συνοχή και Ανάπτυξη και ο Δήμος Μεταμόρφωσης

Προσκαλούν τους κατοίκους του Δήμου Μεταμόρφωσης που είναι

• άστεγοι, είτε

• άτομα ευρισκόμενα σε κατάσταση φτώχειας ή απειλούμενα από φτώχεια, να δηλώσουν

το ενδιαφέρον τους για τη παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών και αγαθών από τη «ΔΟΜΗ

ΠΑΡΟΧΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ

ΣΥΣΣΙΤΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ».