Ολοκλήρωση του πρώτου κύκλου Εκπαιδευτικών Δράσεων του Έργου ANDREIA


Μεταξύ 20 Ιουλίου και 3 Αυγούστου 2021, στο πλαίσιο του έργου ANDREIA, πραγματοποιήθηκαν από την Επιστημονική Εταιρεία για την Κοινωνική Συνοχή και Ανάπτυξη -ΕΠΕΚΣΑ- τετραήμερες επιμορφωτικές δράσεις, για την ενίσχυση των ικανοτήτων και του ανθρώπινου κεφαλαίου με σκοπό την ενσωμάτωση των θυμάτων εμπορίας και διακίνησης ανθρώπων.

Το έργο ANDREIA στοχεύει στην ανάπτυξη δομημένων μέτρων που μπορούν αποτελεσματικά να προωθήσουν την ενσωμάτωση των υπηκόων τρίτων χωρών – θυμάτων διακίνησης ανθρώπων στις χώρες υποδοχής. Χρηματοδοτείται από την Ε.Ε. μέσω του προγράμματος “Asylum, Migration and Integration Fund” και συνδιοργανώνεται από εταίρους προερχόμενους από πέντε χώρες (Ιταλία, Εσθονία, Γερμανία, Ελλάδα και Ισπανία). Συνολικά, αναμένεται να επωφεληθούν τουλάχιστον 580 άμεσα και 5000 έμμεσα ωφελούμενοι.

Στις επιμορφωτικές δράσεις συμμετείχαν επαγγελματίες κοινωνικών και ανθρωπιστικών επιστημών, μέλη  Κοινωνικών Οργανώσεων, στελέχη της Τοπικής Αυτοδιοίκησης αλλά και φοιτητές Κοινωνικών Επιστημών. 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ