Πρόσκληση ένταξης νέων ωφελουμένων στη «ΔΟΜΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΔΗΜΟΥ ΓΛΥΦΑΔΑΣ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΣΣΙΤΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΛΥΦΑΔΑΣ»


Η Επιστημονική Εταιρεία για την Κοινωνική Συνοχή και Ανάπτυξη και ο Δήμος Γλυφάδας προσκαλούν τους κατοίκους του Δήμου Γλυφάδας που είναι

• άστεγοι, είτε

• άτομα ευρισκόμενα σε κατάσταση φτώχειας ή απειλούμενα από φτώχεια, να δηλώσουν

το ενδιαφέρον τους για τη παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών και αγαθών από τη «ΔΟΜΗ

ΠΑΡΟΧΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΔΗΜΟΥ ΓΛΥΦΑΔΑΣ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ

ΣΥΣΣΙΤΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΛΥΦΑΔΑΣ».