Έναρξη Διαθρησκευτικού Διαλόγου


Σύμπραξη φορέων αποτελούμενη από την ΔΑΕΜ Α.Ε  του  Δήμου Αθηναίων (συντονιστής φορέας), την Επιστημονική Εταιρεία για την Κοινωνική Συνοχή και Ανάπτυξη (ΕΠ.Ε.Κ.Σ.Α.) και το Διορθόδοξο Κέντρο της Εκκλησίας της Ελλάδος (Δ.Κ.Ε.Ε.) ανέλαβε την υλοποίηση του έργου «Δίκτυο συνεργασίας μεταξύ κρατών μελών για θέματα διαθρησκευτικού διαλόγου και άσκησης θρησκευτικών πρακτικών». Το έργο χρηματοδοτείται και υποστηρίζεται από του Υπουργείο Εσωτερικών/ ΕΤΕ-Ευρωπαϊκό Ταμείο για την Ένταξη των υπηκόων τρίτων χωρών  και την Ευρωπαϊκή Ένωση και θα ολοκληρωθεί μέχρι τα  τέλη Ιουνίου 2015.

Σκοπός του έργου είναι να δημιουργήσει  μια ηλεκτρονική πλατφόρμα διαλόγου για την ειλικρινή ανταλλαγή απόψεων σε θέματα διαθρησκευτικού ενδιαφέροντος, πίστης και θρησκειών. Στον  δημόσιο διάλογο καλούνται να συμμετάσχουν μετανάστες, εκπρόσωποι θρησκευτικών δογμάτων, ενώσεις και κοινότητες μεταναστών, δημόσιοι φορείς, μη κυβερνητικές οργανώσεις,  διαπολιτισμικοί μεσάζοντες,  δίκτυα κοινωνικής υποστήριξης,  επιστήμονες και οι ιδιώτες. O διάλογος θα υποστηριχθεί μέσω μιας ευρύτατης δικτύωσης στο εσωτερικό και εξωτερικό και θα κορυφωθεί με την οργάνωση μια διεθνούς  Ημερίδας τον μήνα Ιούνιο. Παράλληλα θα επιδιωχθεί η αξιολόγηση των καλών πρακτικών που έχουν αποδειχθεί  επιτυχείς στην προώθηση του διαθρησκευτικού διαλόγου σε άλλες χώρες και η διατύπωση συστάσεων προς την ελληνική πολιτεία για τη υιοθέτηση ανάλογων πολιτικών και πρακτικών. Η ηλεκτρονική πλατφόρμα διαλόγου θα λειτουργεί για μια πενταετία στον ιστότοπο της ΔΑΕΜ ΑΕ του Δήμου της Αθήνας.

Το έργο: 4.1/13 «Δίκτυο συνεργασίας μεταξύ κρατών μελών για θέματα διαθρησκευτικού διαλόγου και άσκησης θρησκευτικών πρακτικών» υλοποιείται στο πλαίσιο του Ετήσιου Προγράμματος 2013 του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ένταξης Υπηκόων Τρίτων Χωρών και συγχρηματοδοτείται κατά 75% από Κοινοτικούς Πόρους και κατά 25% από Εθνικούς Πόρους.

Πληροφορίες:

ΔΑΕΜ, τηλ. 210-5277113, info@daem.gr.

ΕΠΕΚΣΑ, τηλ. 210-3303060, info@epeksa.gr.

ΔΚΕΕ, τηλ. 210-8037643, inortho@otenet.gr.


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 1


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 2

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 3

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ

PRESENTATION IN ENGLISH

1o NEWSLETTER