Προκήρυξη για το Δίκτυο Δομών Κοινωνικής Αλληλεγγύης στον Δήμο Γλυφάδας


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΔΟΜΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ.

Οι ωφελούμενοι της πράξης πρέπει σωρευτικά να πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις συμμετοχής:

·    να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες άλλου κράτους μέλους της Ε.Ε. ή να είναι ομογενείς ή μετανάστες με δικαίωμα διαμονής και απασχόλησης στη χώρα μας

·      να είναι νέοι/ες έως 30 ετών.

·      να είναι άνεργοι με δελτίο ανεργίας σε ισχύ.

Το χρονικό διάστημα υποβολής των αιτήσεων είναι από τις 28/1/2016 έως τις 11/02/2016.

1. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
2. ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ